Balení a úklid

Jako tradičně poslední den tábora se převážně věnujeme úklidu, balení a rajónům. Zbyl nám čas i na hry a sportování. Na posledním nástupu byla stažena vlajka, předány diplomy dětem i dospělým, byly vyhodnoceny nejuklizenější chatky. A závěrečná diskotéka může začít …