Přenášení zprávy na velkou vzdálenost

Dnes jsme poznali různé šifry. Naučili jsme se znakovou řeč i Morseovu abecedu. Odpoledne jsme si vše vyzkoušeli.  Rozdělili jsme se na čtyři skupiny v rámci kmenů. Jedna skupina  byli sběrači kartiček se šifrovanými čísly.  Když sběrači našli kartu s čísly své barvy, donesli je luštiči čísel, který dešifroval čísla na písmena a pomocí znaků předal zprávu indiánům, kteří písmena přešifrovali do Morseovy abecedy.Poslední stanoviště zprávu převedlo na určený text. Tuto hru vyhrál kmen Medvíďata.
 

Divadlo

Na nástupu jsme se po rozdání všech ztrát a nálezů naučili nový společný indiánský tanec. Po večeři bylo sehráno divadelní představení. Sedm krátkých příběhů na náměty malých indiánů.