Mezikmenové sportovní klání

Hned po ránu se na nás usmívalo sluníčko, a tak jsme co nejrychleji vyrazili  poznat okolí tábora  a někteří si potřebovali nutně  doplnit zásoby. Odpoledne si jednotlivé kmeny po jogurtové svačince nejdříve vyrobily svůj balón, se kterým budou soutěžit proti ostatním kmenům ve fotbale. Rozdělily si úlohy, kdo bude reprezentovat kmen ve fotbale, lakrosu a pétanque. Pak nastaly krvelačné zápasy v jednotlivých sportech, jak dokumentují fotografie. Vyhrála skupina Medvíďata.